Fundamentum Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Oktatási IntézményA Fundamentum Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény a 2015-16-os tanév lezártával nem működik tovább.


A győri Fundamentum Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola története

Magyarországon David O. Trotter a Holnap Iskolája Alapítvány keretében tette ismertté egy olyan sajátságos, személyre szabott oktatási rendszert, melyet közel 40 éve fejlesztettek ki. Az első magyarországi Holnap Iskolája Szekszárdon nyílt 1992-ben, a következő évben Győrött indult Lehotzky József és felesége, Lehotzky Józsefné vezetésével. A Petőfi Sándor Művelődési Központ egyik kis termében 6 tanulóval és 7 pedagógussal Jon A. Palmer lelkipásztor hozzájárulásával kezdődött el a tanítás. Vállalkozó szellemű, keresztény pedagógusaink vállalták az létrehozással, az új iskola elkezdésével járó bizonytalanságot, nehézségeket. A kezdetek anyagi feltételeit javarészt az alapítók saját berendezési tárgyai alkották, melyeket folyamatosan egészített ki néhány keresztény testvér jólelkű adománya és az állami támogatás.

1994. szeptemberében már 2 évfolyammal indult az év a kisbácsai Művelődési Házban, ahol az elsősök az épület színpadán tanultak, a másodikosok pedig egy teremben. A tanárok és szülők együtt harcoltak az iskoláért, mély barátságok szövődtek a nehézségek idején. 1995. januárjában az Önkormányzat segítségével végre egy igazi kis iskolaépületet kaptunk bérletbe, így Likócson folytathattuk a munkát. Az iskolánkban tapasztalható szeretetteljes légkörnek híre ment a városban, s egyre több diák jelentkezett hozzánk. Nőtt a tanulói létszám, és ezzel párhuzamosan új tanárokra is szükség volt. Mivel nem voltak újabb keresztény pedagógusok az ismeretségi körünkben, így a gyermekeiket iskolánkba hozó pedagógus-szülők jelentkeztek hozzánk tanítani. A tanári tréninganyag elvégzése során döntöttek az Úr Jézus mellett, és már hívő keresztényként kezdhették meg munkájukat intézményünkben

1996-ban beindulhatott az óvodai tagozat, mert egyre több szülő igényelte, hogy a kisebb testvéreket is a mi intézményünkbe hozhassák. Végül kinőttük a likócsi épületet is, és ekkor az egyik szülő segítségével sikerült bérleti szerződést kötnünk jelenlegi épületünk akkori tulajdonosával, az Eurodom Kft-vel. Ebben az időben még az épületnek csak egy részét béreltük, valamint Likócson is tovább béreltük a kis iskolaépületet az óvoda, és az alsós osztályok számára.

1998-ban igazgatóváltás történt, az új igazgatónő Tatár Beatrix lett. 1999. nyarán Tatár Beatrix igazgatónőnek sikerült megteremteni a zenei tagintézmény beindításához szükséges tárgyi és személyi feltételeket, így szeptembertől beindult a zeneiskola. Intézményünk az ország egyre több településén felkeltette az érdeklődést, melynek következtében folyamatosan bővült azoknak a tanulóknak a létszáma, akik az ország más részeiről költöztek ideiglenesen Győrbe annak érdekében, hogy intézményünkbe járhassanak. Emiatt országos feladatot láttunk és látunk el.

A Győri Holnap Iskolája fenntartója 1999. augusztusáig a Holnap Iskolája Alapítvány volt. Az Alapítvány azonban nem kaphatott a normatív támogatáson kívül egyéb központi támogatást az oktatáshoz, ezért a fenntartói feladatokat átadta a Keresztény Család Gyülekezetnek. Így jogosulttá váltunk egyházi kiegészítő támogatás megszerzésére is, amely lehetővé tette, hogy megszüntessük az addigi tandíjakat. 2000. augusztusában  banki kölcsön segítségével megvásároltuk iskolaépületünket, így saját épületben folytathattuk a munkát.

2000-ben átköltöztettük az óvodát is a nagy iskolaépületbe, ami újabb izgalmak elé állított bennünket. Az átalakítás ugyanis az utolsó pillanatban készült el. A tanulói létszámunk ezt követően is folyamatosan nőtt, mely szükségessé tette az épület bővítését. 2000-ben az igazgatónő átadta az igazgatói feladatokat Németh Zsoltnak. Középtávú terveinkben szerepelt a gimnáziumi, valamint a drámai tagozat beindítása is, amihez szintén nem volt elég helyünk. Ezek miatt az okok miatt döntött a fenntartói tanács arról, hogy belevágunk egy építkezésbe. A körülbelül 100 milliós beruházás 2003. december 23-ra elkészült. Ezt követően kezdtük meg a gimnáziumi és a drámatagozat beindításához szükséges feltételek megteremtését.  2004. szeptember 1-től intézményünk óvodai, általános iskolai, gimnáziumi, zeneiskolai és dráma tagozattal kezdte meg a  tanévet.

2012. szeptember 1-től, 12 éves, küzdelmes, ám felettébb győzedelmes igazgatói múlttal, Németh Zsolt átadta az iskola vezetését Lehotzky Józsefnének, akinek másfél éves igazgatói tevékenysége után a Fenntartó Konczné Jobbágy Esztert kérte fel az iskola igazgatói feladatainak ellátására.


Copyright © 2016-2017 Fundamentum iskola | Website created by.: WebArts Studio